Port Gallery TにJomi Kim展”Mythology-身近な神話-”を見に行って来ました。
Port Gallery T Jomi Kim展”Mythology-身近な神話-”
http://www.portgalleryt.com/exhibitions/jomi_kim.html